Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Drukuj

Ochrona pracy

Ochrona pracy

Kompleksowe wyposażenie zapewniające pełną ochronę stanowiska pracy przed czynnikami szkodliwymi, zapewniające komfortową pracę zgodną z zasadami BHP oraz pozostałymi unormowaniami krajowymi i międzynarodowymi.
 
• Odzież ochronna
• Ochrona oczu (przyłbice spawalnicze wyposażone w stały filtr jak również automatycznym zaciemnieniu, okulary ochronne, gogle spawalnicze)
• Ochrona dróg oddechowych (systemy filtracyjne)
 
Zapewniamy także kompleksową ochronę stanowiska spawalniczego poprzez wykonanie jego zabudowy. Każda zabudowa wykonana jest z poszczególnych komponentów dostosowanych do konkretnego stanowiska. W ramach zabudowy wyróżnić należy:
 
• Zasłony ochronne spawalnicze
• Zasłony ochronne lamelowe
• Lamele ochronne
• Elementy konstrukcyjne
• Ekrany stałe, przenośne
 
 
Twoja sugestia